FORBRÆNDING AF TOBAK ER IKKE GODT FOR NOGEN

På globalt plan er cigaretter den mest almindelige tobakskategori, og samtidig anslås tobaksrygning at være én af de største risikofaktorer for sygdom og død. Mon ikke de fleste er enige om, at det er ret skræmmende?

Med røgfrie alternativer sker der ingen forbrænding. Der frigøres stadig nogle skadelige stoffer, men på et langt lavere niveau. Røgfrie produkter er derfor ikke risikofrie, men er et bedre alternativ for en voksen ryger, der ellers ville fortsætte med cigaretter.

Ved at undgå forbrændingen af tobak, kan det dermed gavne den generelle folkesundhed.

Kemikalier

VIDSTE DU

Der findes mere end 6.000 kemikalier i cigaretrøg

Kilde: (Harmful substances in tobacco smoke.) RIVM. 2018

Omkring 100 af disse kemikalier er blevet identificeret som årsager eller potentielle årsager til rygerelaterede sygdomme. Heraf stammer flertallet fra forbrændingen af tobak.

Kilde: (Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List. US Drug and Food Administration. 2012.)